Posten Norge As

For 370 år siden den 17′ januar 1647 startet danske Hannibal Sehsted Posten, her da under navnet Postverket’ Han hadde laget en avtale med nederledren Henrik Morian om at han fikk monopol på å levere post i Norge mot at han fikk en årlig godtgjørelse’ I dag er Posten et konsern med over 18 000 ansatte eid av den Norske stat’ I starten ble ansvaret ved leveranse av post gitt til bøndene hvor de skulle levere post ifra går til gård’ Dette fant de ut av ikke var speilt lønnsomt’ Ikke minst gikk det også veldig tregt’ Derfor gikk Posten til ansettelse av postmenn som skulle frakte post rundt i Norge’ Frem til 2016 hadde Posten Norge monopol på leveranse av brevpost i Norge’ Nye EU regler tvang posten til å endre policy’ Nå i dag er det flere konkurrenter som konkurrer med Posten om leveranse av post i Norge’ Selv flere konkurrenter på markedet er Posten det eneste firma i Norge som klarer å levere Post til alle husstander uten samarbeidspartnere’

Posten Norge AS har i dag over 18 000 ansatte fordelt på flere forskjellige avdelinger over hele Norge’ De fleste av disse står for frakt av post ifra a – b’ Posten Norge AS har også de seneste 10 årene kjøpt opp en rekke små og store bedrifter over hele Norden som de har samlet under navnet Bring’ I 2017 så bestemte den Norske regjerningen at Posten Norge ikke fikk lov til å kjøpe opp flere bedrifter fordi de ville slippe flere konkurrende bedrifter til som er godt for markedet’ I 2016 sluttet også posten med kjøring av post på lørdager’ Noe som gjorde at konsernet sparte millioner av kroner’ I 2018 kom også Posten Norge med digitale frimerker som du kan kjøpe på nett’ Dette er bare en av flere miljø satsninger ifra Posten’ Posten Norge AS er også det mest miljøvennlige postverket i verden’